tel. +48 81 532 77 44

info@sawczuk.net.pl

Sawczuk & Partnerzy
Spółka Partnerska Radców
Prawnych i Adwokatów

Siedziba i adres do doręczeń:
ul. 3 Maja 20/4
20-078 Lublin

Biuro w Warszawie:
al. J. Ch. Szucha 3/2
00-580 Warszawa

Sawczuk & Partnerzy Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS: 0000314233 w Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód  w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7123138337 , REGON 060405813

Copyright © Sawczuk & Partnerzy 2020