Fundusze Europejskie, obsługa start up, prawo nowych technologii

  • Kompleksowe doradztwo w sprawie prowadzenia projektu uzyskania dotacji, pozyskiwania środków i funduszy Unii Europejskiej na cele biznesowe i rozwój działalności gospodarczej
  • Planowanie projektu oraz pomoc w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej, zarządzanie projektami, którym przyznano dotację
  • Interpretacje przepisów prawnych związanych z tematyką funduszy europejskich
  • Pomoc w kwestiach prawnych przy zawieraniu umów z instytucjami przyznającymi dotacje, doradztwo w trakcie wdrażania projektu inwestycyjnego
  • Analiza zagrożeń prawnych oraz konsultacje biznesowe
  • Dobór optymalnej formy prawnej prowadzonej działalności