Polityka prywatności serwisu www.sawczuk.net.pl

Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Państwa w związku z korzystaniem z usług Kancelarii SAWCZUK & PARTNERZY Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów z siedzibą w Lublinie poprzez serwis www.sawczuk.net.pl.

Kancelaria w ramach swojej działalności prowadzonej poprzez serwis www.sawczuk.net.pl przetwarza Państwa dane osobowe w zgodzie z regulacjami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej: „RODO”, w tym  zgodnie z zawartymi w nim wymogami bezpieczeństwa i zachowania poufności.

W zakresie przetwarzania danych w ramach świadczenia pomocy prawnej, Państwa dane są dodatkowo chronione ustawowym obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej adwokata i radcy prawnego. Z tego też względu, niektóre przysługujące Państwu uprawnienia lub spoczywające na Kancelarii obowiązki wynikające z RODO mogą być wyłączone na podstawie przepisów RODO, przepisów prawa polskiego lub samego charakteru tajemnicy zawodowej.

Korzystając ze strony www.sawczuk.net.pl oraz kierując do nas korespondencję mailową, akceptują Państwo zasady naszej Polityki prywatności.

Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest SAWCZUK & PARTNERZY Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów z siedzibą w Lublinie wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314233, REGON: 060405813, NIP: 7123138337.

We wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych należy kontaktować się na adres e-mail: info@sawczuk.net.pl

W jaki sposób pozyskiwane są informacje o użytkownikach serwisu i ich zachowaniach?

SAWCZUK & PARTNERZY Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów z siedzibą w Lublinie w zakresie prowadzonej działalności pozyskuje informacje o użytkownikach serwisu www.sawczuk.net.pl oraz ich zachowaniach w następujący sposób:

  • poprzez informacje wprowadzone przez Państwa dobrowolnie w formularzu kontaktowym udostępnionym w serwisie sawczuk.net.pl.;
  • poprzez pliki załączone przez państwa dobrowolnie do formularza kontaktowego udostępnionego w serwisie sawczuk.net.pl;
  • poprzez gromadzenie plików „cookies”.

W jakich celach i jak długo przetwarzamy Państwa dane?

SAWCZUK & PARTNERZY Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów z siedzibą w Lublinie w zakresie prowadzonej działalności przetwarza dane osobowe  w następujących celach:

  • odpowiedzi na Państwa korespondencję, zgłoszenia mailowe i telefoniczne – przez czas niezbędny do upływu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z prowadzoną korespondencją, w szczególności wynikających z procesu zawierania i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • zawarcia i wykonywania umów w zakresie świadczenia pomocy prawnej – przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków wynikających z umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowych, sprawozdawczych, księgowych, pracowniczych – przez czas niezbędny do realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, w tym do upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • realizacji prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii – przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym:
  • prowadzenie bieżącego kontaktu z Państwem, związanego z prowadzoną przez Kancelarię działalnością;
  • podtrzymywanie bezpośrednich relacji biznesowych z kontrahentami i klientami;
  • dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami;

W przypadku, gdy Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Kancelarię na podstawie zgody – przetwarzanie odbywa się  do chwili jej wycofania przez Państwa.

Informujemy również, ze w sytuacji, kiedy Państwa dane nie będą już potrzebne do realizacji celów dla których zostały  zebrane, zostaną one niezwłocznie usunięte.

Komu przekazujemy Państwa dane?

Odbiorcami Państwa danych mogą być organy państwowe. Państwa dane mogą zostać przekazane współpracującym z Kancelarią zewnętrznym usługodawcom (np. podmiotom zajmującym się hostingiem danych ze strony internetowej, podmiotom świadczącym usługi informatyczne czy księgowe itp.)

Czy podlegają Państwo zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i profilowaniu?

Informujemy, że w odniesieniu do Państwa danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym decyzje będące wynikiem profilowania.

Jakie mają Państwo prawa?

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania  oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego [Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych], jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Czy mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu danych?

W przypadku, gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Spółkę w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w związku z Państwa szczególną sytuacją.

Po wniesieniu sprzeciwu Administrator nie będzie już przetwarzać danych osobowych.

Zaznaczamy jednak, że zgodnie z przepisami RODO możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Państwa interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Czy mogą Państwo wycofać zgodę?

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w dowolnym momencie mają Państwo prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

Czy podanie danych jest niezbędne?

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, lecz może być niezbędne, w tym do wykonania umowy,  świadczenia pomocy prawnej, skontaktowania się z Państwem lub wykonania innych celów Administratora.

Pliki „cookies”

Informujemy, że w ramach naszej witryny, Kancelaria stosuje pliki „Cookies” w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Tzw. ciasteczka, stanowią dane informatyczne w postaci plików tekstowych, zapisywane w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych.

Mają Państwo możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.
Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na Państwa urządzeniach przez stronę internetową www.sawczuk.net.pl.

Informacje odczytane za pomocą cookies i podobnych technologii używamy, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny, w tym dostosować serwis do indywidualnych potrzeb użytkowników, oraz tworzyć anonimowe statystyki strony WWW. Wykorzystanie ich pozwala nam zapewnić Państwu maksymalną wygodę przy korzystaniu z naszego serwisu poprzez zapamiętanie Państwa preferencji i ustawień na naszej stronie.

Informujemy, że nie jest możliwe przedostanie się wirusów, niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego do urządzeń Użytkownika poprzez pliki cookies.

Cookies nie zawierają danych osobowych i nie pozwalają na identyfikację osoby. Nie są łączone z takimi informacjami jak imię i nazwisko, adres e-mail i innymi danymi umożliwiającymi łatwą identyfikację osoby odwiedzającej stronę internetową.

Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności. Chwilą wprowadzenia zmian polityki prywatności jest opublikowanie jej nowego brzmienia na stronie internetowej www.sawczuk.net.pl.