Nieruchomości, prawo budowlane, obsługa projektów deweloperskich

  • Stała obsługa prawna w zakresie obrotu nieruchomościami, działalności deweloperskiej oraz przedsiębiorców z branży budowlanej
  • Reprezentacja przed organami władzy publicznej i sądami administracyjnymi w szczególności w sprawach gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska, prawa budowlanego
  • Reprezentacja w postępowaniu wieczysto-księgowym
  • Sporządzanie kontraktów na roboty budowlane, umów sprzedaży, najmu i dzierżawy nieruchomości
  • Analiza stanu prawnego nieruchomości
  • Negocjacje przy przedsięwzięciach infrastrukturalnych
  • Reprezentacja inwestorów i wykonawców w toku całego procesu inwestycyjnego
  • Sporządzanie opinii prawnych uwzględniających aspekty finansowe i podatkowe obrotu nieruchomościami