Dochodzenie wierzytelności, zabezpieczanie realizacji umów, prowadzenie postępowań w zakresie kredytów indeksowanych oraz denominowanych do CHF i innych walut

  • Usługi w zakresie zastępstwa procesowego przy sporach dotyczących sporów sądowych związanych z umowami kredytów denominowanych/indeksowanych do CHF
  • Sporządzanie pozwów i innych pism procesowych na każdym etapie postępowania