Ochrona danych osobowych

  • Doradztwo z zakresu prawa ochrony informacji i danych osobowych
  • Przygotowanie dokumentacji ochrony danych osobowych
  • Analiza i dostosowanie aktów wewnętrznych przedsiębiorcy do wymogów związanych z przepisami o ochronie danych osobowych
  • Projektowanie formularzy i ankiet służących gromadzeniu danych osobowych
  • Projektowanie treści klauzul i oświadczeń wymaganych przepisami z zakresu ochrony danych osobowych
  • Opracowanie treści umów, oświadczeń i klauzul o zachowaniu poufności
  • Doradztwo w procesie przetwarzania danych osobowych oraz przygotowanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych