Prawo podatkowe i celne, prawo karno-skarbowe

 • Reprezentacja w postępowaniach celnych i podatkowych zarówno przed organami podatkowymi, jak i przed WSA i NSA
 • Doradztwo w trakcie kontroli podatkowych, w tym reprezentowanie oraz przygotowywanie pism, wyjaśnień oraz zastrzeżeń do protokołu kontroli
 • Analiza skutków podatkowych i celnych podejmowanych przedsięwzięć
 • Przygotowywanie projektów wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego
 • Doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniej strategii postępowania w trakcie egzekucji administracyjnej
 • Dochodzenie odszkodowań za szkody wywołane bezprawnymi decyzjami administracyjnymi (podatkowymi)
 • Prowadzenie postępowań w zakresie odpowiedzialności podatkowej podatnika, następców prawnych podatnika oraz osób trzecich;
  w szczególności członków zarządów spółek kapitałowych oraz organów zarządzających innych osób członków zarządów spółek kapitałowych oraz organów zarządzających innych osób prawnych jak również w sprawach celnych, w szczególności dotyczących kwestionowania przez organy celne wartości celnej
 • Obrona w sprawach karnych-skarbowych – w postępowaniu przygotowawczym i sądowym we wszystkich instancjach
 • Doradztwo i sporządzanie opinii prawnych w zakresie oceny prawnokarnych skutków podejmowanych działań gospodarczych
 • Konsultacje dla członków organów spółek kapitałowych w zakresie ich odpowiedzialności osobistej