Prawa własności intelektualnej

 • Doradztwo i reprezentowanie w zakresie spraw spornych dotyczących naruszeń praw własności intelektualnej przez osoby trzecie, a także nieuczciwej konkurencji
 • Doradztwo w zakresie ochrony dóbr osobistych oraz praw autorskich
 • Przygotowywanie opinii, umów i ugód w zakresie przenoszenia praw własności intelektualnej, sporządzanie umów o eksploatację utworów
 • Sporządzanie kompleksowych opinii prawnych i wyjaśnień w zakresie reklamy i promocji
 • Dochodzenie roszczeń z zakresu naruszenia praw autorskich na etapie przedsądowym jak również na etapie spornym
 • Doradztwo w kwestiach związanych z regulaminem sklepu internetowego, polityką prywatności i cookies, contentem strony w zakresie zagadnień prawnych, handlu elektronicznego
 • Doradztwo w procesie rejestracji znaków towarowych
 • Przygotowywanie dokumentacji rejestracyjnej znaków towarowych krajowych, unijnych i międzynarodowych
 • Badanie zdolności rejestrowej znaków towarowych
 • Kompleksowe usługi administrowania bazą znaków towarowych klienta, przedłużanie praw ochronnych, dozorowanie terminów wnoszenia opłat urzędowych w kraju i za granicą, w tym opłat związanych z uzyskaniem, utrzymaniem i odnawianiem praw wyłącznych
 • Doradztwo w zakresie unieważnienia znaku towarowego
 • Przygotowywanie opinii, umów i ugód w zakresie przenoszenia praw własności intelektualnej (cesja, licencja) zarówno na etapie zgłoszenia jak i zarejestrowanych praw