Programy wsparcia sprzedaży – kwestie organizacyjno- podatkowe (loterie, konkursy, programy motywacyjne, gry hazardowe)

  • Sporządzenie regulaminów loterii, konkursów oraz wszelkiej niezbędnej dokumentacji sprzedaży premiowanej i programów lojalnościowych
  • Bieżące doradztwo prawne w zakresie prac nad mechanizmem loterii oraz konkursu, w tym pomoc prawna w zakresie uzyskania dokumentów niezbędnych do wydania zezwolenia
  • Ocena założeń akcji marketingowych, konsultacje przy tworzeniu regulaminów konkursów i loterii
  • Doradztwo w zakresie problematyki podatkowej związanej z akcjami promocyjnymi (sprzedaż premiowa, loterie promocyjne, konkursy, promocje cenowe, próbki, upominki)
  • Uzyskanie zezwolenia w formie decyzji wydanego przez właściwą Izbę Celną, niezależnie od siedziby Izby Celnej
  • Rozstrzyganie ewentualnych reklamacji i sporządzanie odpowiedzi na reklamacje